SALARIZARE SI RESURSE UMANE

SALARIZARE SI RESURSE UMANE

 • intocmirea contracteler de munca, a actelor aditionale si a deciziilor de modificare a salariilor;
 • verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial;
 • intocmirea Registrului de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);
 • intocmirea statelor de plata si a fluturasilor;
 • calcularea obligatiilor legate de salarii si intocmirea documentelor de plata: ordine de plata, foi de varsamant sau borderouri de plata;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiior sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia 112);
 • intocmirea adeverintelor de salariat, somaj, vechime, banca, medic, etc;
 • evidenta concediilor de odihna;
 • intocmirea diverselor rapoarte sau calcule de salarizare la solicitarea clientului;
 • intocmirea dosarelor pentru recuperarea sumelor pentru concedii si indemnizatii de la Casa de Asigurari de Sanatate;
 • intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • informari periodice privind modificarile legislative;
 • consultanta privind legislatia muncii.